Psorijaza blyashkovidny MKB 10

Escrito por Capeline

J10 Influenca uzrokovana dokazanim virusom influence. J10.0 Influenca s pneumonijom, virus influence dokazan,; J10.1 Influenca s drugim respiracijskim .

Upravo upotreba četveroznakovne šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili Latinski: Psoriasis vulgaris; Ostali nazivi: Obična psorijaza.

E10 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu. E10.0 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu. E11 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu. E11.0 Dijabetes melitus neovisan .